Què fan els procuradors?

El procurador és el representant processal.

El procurador substitueix al client i a l'advocat en totes aquelles tasques diàries que s'han de fer al Jutjat que ambdós no poden assumir per les seves obligacions laborals familiars o per distància.

- Seguir el procés, estar pendents de tots els passos i tenir informats al client i al seu advocat.
- Responsabilitzar-se de tots els tràmits: rep i signa els emplaçaments, citacions, notificacions, etc .; assisteix a totes les diligències i actes necessaris del plet. Tot això en representació i a favor del seu client.
- Transmetre a l'advocat tots els documents i instruccions que arribin a les seves mans.
- Pagar les despeses que es generin a instància del client i donar compte documentat dels mateixos.

La relació entre el tribunal i el justiciable es fa a través del procurador.