Què fa i en què et pot ajudar un procurador?

Els Procuradors dels Tribunals tenim com a principal objectiu garantir la igualtat de les parts en el procés judicial mitjançant la representació d'aquells ciutadans, empreses i entitats que són part en qualsevol classe de procediment judicial.

Som col·laboradors necessaris de l'Administració de Justícia i estem qualificats amb el graduat o la llicenciatura en Dret.

La nostra feina consisteix en la representació directa, voluntària, legal i tècnica de les parts en el procés judicial;
Directa, perquè els procuradors no actuem en nom propi, sinó que realitzem un acte jurídic en nom d'un tercer.
Voluntària, perquè la nostra representació es concedeix, generalment, mitjançant poder, amb llibertat per escollir procurador.
Legal, perquè és preceptiva a la majoria dels processos.
Tècnica, perquè és necessària qualificació jurídica, especialment en Dret Processal.

Actuem en totes les jurisdiccions del Dret: Civil, Instrucció, Penal, Social, Contenciós-Administratiu i Mercantil.

La nostra feina té un doble vessant.

Privada. Representem els drets i interessos del nostre client davant dels òrgans judicials.
Pública. Col·laborem amb l'Administració de Justícia, cooperant en l'agilització dels processos i en l'organització d'alguns Serveis Comuns.
Els professionals de la Procura són llicenciats o graduats en Dret que coneixen el funcionament dels òrgans judicials Això els permet vetllar plenament pels interessos dels seus representants, guardant el secret professional de tota la informació que gestionen i oferint una comunicació objectiva i fidedigna sobre el desenvolupament del procediment judicial.