Avís legal

Informació general

dchansen.net és un domini de dchansen procuradors amb NIF 43704385-S i domicili a Duran i Sanpere, 41 (A) 1r, 2a 25200 Cervera.

Els continguts d’aquest web són propietat de dchansen procuradors o de terceres persones. Tots els drets estan reservats. No es permet l’ús comercial del web ni la seva modificació.

Política de protecció de dades de caràcter personal del web
dchansen procuradors garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i no seran sotmeses a cap mena de tractament automatitzat.

Així cal entendre que en els formularis que recullin dades de caràcter personal ( Contactar) aquestes s'utilitzaran exclusivament per a donar-li resposta i, en cap cas, per enviar-li cap tipus d'informació comercial derivada o per cedir-les a tercers