FAQ

Què fa i en què et pot ajudar un procurador?

Llegir

FAQ

Actua en totes les jurisdiccions del Dret?

Llegir

FAQ

Necessito disposar d'un Procurador en una causa?

Llegir

FAQ

Quines tasques realitza el procurador?

Llegir

FAQ

És nova la figura del procurador?

Llegir

El nostre despatx

Ens avala l’experiència i la proximitat amb els partits judicials en els quals actuem

Damià Cucurull Hansen procurador dels tribunals va fundar aquest despatx a Cervera el 1995.

Exerceix la representació processal en tota mena d'assumptes davant els jutjats i tribunals de Justícia de Cervera i continuem la seva tramitació devant els Jutjats de Lleida i Audiència Provincial si així procedeix.

El nostre despatx incorpora l'ús de les últimes tecnologies per a una major agilitat i eficàcia. Adaptant-nos a les necessitats de cadascun dels nostres clients i advocats.

Creiem que el millor servei i eficiència del procurador es basen en la proximitat i en el coneixement personal dels jutjats on s'exerceix. Per aquest motiu només actuem en els partits on tenim experiència i despatx. Amb aquesta filosofia des de 2015 formem part del Grup Trivium Procura, un conjunt de procuradors que cobrim tot el territori català amb procuradors titulars i responsables individualment a cada partit però perfectament coordinats i compartint sistema i recursos.

Oferim convenis de col·laboració amb professionals per assessorament en matèria Jurídica I fiscal.

Eficàcia


La gestió personalitzada, propera, ràpida i eficaç de cada assumpte judicial és el tret principal de la nostra manera de treballar. Iniciativa pròpia en l'impuls processal dels assumptes, redacció i presentació 'express' d'escrits de tràmit.

Amb l'afany de millora i superació constants, hem incorporat al despatx, les tecnologies més avançades pel que fa a notificacions i arxiu digital, mitjançant els més moderns sistemes d'escanejat de documents.

Preu


Basant-nos en l'aranzel, ens ajustem fent pressupostos personalitzats tenint en compte la complexitat i la feina realitzada.

Idiomes de treball: espanyol, català, anglès, francès i danès.

DAMIÀ CUCURULL HANSEN

Procurador dels Tribunals

MARTA BERNADO TERRAZAS

Oficial habilitada a Cervera

Eva Massana Riera

Administrativa Cervera