El nostre despatx

Ens avala l’experiència i la proximitat amb els partits judicials en els quals actuem

Damià Cucurull Hansen procurador dels tribunals va fundar aquest despatx a Cervera el 1995.

Exerceix la representació processal en tota mena d'assumptes davant els jutjats i tribunals de Justícia de Cervera i continuem la seva tramitació devant els Jutjats de Lleida i Audiència Provincial si així procedeix.

El nostre despatx incorpora l'ús de les últimes tecnologies per a una major agilitat i eficàcia. Adaptant-nos a les necessitats de cadascun dels nostres clients i advocats.

Creiem que el millor servei i eficiència del procurador es basen en la proximitat i en el coneixement personal dels jutjats on s'exerceix. Per aquest motiu només actuem en els partits on tenim experiència i despatx. Amb aquesta filosofia des de 2015 formem part del Grup Trivium Procura, un conjunt de procuradors que cobrim tot el territori català amb procuradors titulars i responsables individualment a cada partit però perfectament coordinats i compartint sistema i recursos.

Oferim convenis de col·laboració amb professionals per assessorament en matèria Jurídica I fiscal.

Eficàcia


La gestió personalitzada, propera, ràpida i eficaç de cada assumpte judicial és el tret principal de la nostra manera de treballar. Iniciativa pròpia en l'impuls processal dels assumptes, redacció i presentació 'express' d'escrits de tràmit.

Amb l'afany de millora i superació constants, hem incorporat al despatx, les tecnologies més avançades pel que fa a notificacions i arxiu digital, mitjançant els més moderns sistemes d'escanejat de documents.

Preu


Basant-nos en l'aranzel, ens ajustem fent pressupostos personalitzats tenint en compte la complexitat i la feina realitzada.

Idiomes de treball: espanyol, català, anglès, francès i danès.