És nova la figura del procurador?

No, ja es va instaurar fa més de 500 anys. El Rei Ferran el Catòlic va aprovar l'any 1512 les ordinacions presentades pels procuradors i va establir la Confraria de Procuradors de Sant Iu