Quina és la diferència entre advocat i procurador?

L'advocat exerceix la defensa del client mentre que el procurador porta la representació, és a dir, s'encarrega de tota la documentació i de portar les notificacions.

El procurador substitueix al client i a l'advocat en totes aquelles tasques diàries que s'han de fer al Jutjat que ambdós no poden assumir per les seves obligacions laborals familiars o per distància.

El procurador és el professional, llicenciat en dret, que representa la part davant del jutjat, rep les comunicacions del jutjat i les hi lliura a l'advocat, i rep els documents de l'advocat i els lliura al jutjat. S'utilitza per agilitzar les actuacions judicials, i és el representant de la part, la seva signatura en un escrit presentat davant el jutjat equival a la signatura de la part que ho designa.