SÍLVIA ROIG FONT

Oficial habilitada a Lleida

Graduada en Dret.
Centre: Universitat de Lleida. Any titulació: 2015.
Pràctiques jurídiques als jutjats de Lleida durant l'any 2014.
Estudiant de Màster en Procura.
Centre: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Any titulació: 2020.
Idiomes: Català, castellà i anglès.