SUSANA RODRIGO FONTANA

Procurador dels Tribunals

En exercici des de setembre de 1996. Col.legiada de Lleida (74) , i col.legiada com advocada no exercent (num. 1777)

Membre de la Junta de Govern del Col.legi de Procuradors de Lleida des de 2013

Vicedegana del Col.legi de Procuradors de Lleida

Membre del Consell de Procuradors de Catalunya

Membre de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Lleida

Curs de Mediació Civil-Mercantil (2013)

Curs de Llenguatge Jurídic (NIVELL J) pel Centre d'estudis Jurícs i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya (2013)

Postgrau en Anàlisis de conflictes per la Universitat Oberta de Catalunya (2014)

Idiomes: espanyol, català, anglès i francès.