DAMIÀ CUCURULL HANSEN

Procurador dels Tribunals

Col·legiat 67 de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Lleida.

Col·legiat 927 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida, com a no exercent.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida el 1992.

Durant més de 10 anys membre de la Junta de Govern d'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Lleida, del que va ser Degà de l'any 2011 a 2019.

Durant més de 10 anys membre del Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, del que va formar part de la Comissió permanent i va ser vicesecretari. També fou membre de la Comissió de Modernització del Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, la qual va presidir en la seva fundació.

Curs de Gestió de Despatx de procuradors d'ESADE. 2014.
Condecoració St Raimundo de Penyafort, gener 2017.
Medalla de plata del Il·lustre Consell de Procuradors de Catalunya, març 2023.
Idiomes: espanyol, català, anglès, danès.