A què està obligat un procurador?

- A col·laborar amb els òrgans jurisdiccionals en l'Administració de la Justícia.
- A defensar amb professionalitat els interessos dels seus representats.
- A viure al seu territori o demarcació judicial.
- A portar documentalment les dades precises sobre els negocis que li hagi estat encarregats.
- A representar als litigants sense recursos econòmics en els casos proveïts per la llei.